Blog Search

Tørker Saltstraumen og selger saltet

En av få norske saltprodusenter, Tore Hongset, har kokt og lest seg frem til hvordan man kan lage havsalt av norsk sjøvann. Og saltvannet tas selvsagt fra - Saltstraumen !
En av få norske saltprodusenter, Tore Hongset, har kokt og lest seg frem til hvordan man kan lage havsalt av norsk sjøvann. Og saltvannet tas selvsagt fra - Saltstraumen! Tore H…… http://www.arcticsalt.no/blog/torker-saltstraumen-og-selger-saltet